Mediacje

Rodzaje spraw:
  • gospodarcze
  • cywilne
  • rodzinne
  • pracownicze
  • konsumenckie
  • inne

JAK PRZEBIEGA MEDIACJA
Orientacyjna (skrcona) procedura:

  1. spotkanie przedmediacyjne z mediatorem (sprawy pozasdowe) ? kwalifikacja sporu ? czy moliwe jest zastosowanie drogi mediacji,
  2. posiedzenie mediacyjne wstpne osobno ze stronami ? uzyskanie informacji o sporze, ustalenie zasad mediacji, podpisanie umowy
  3. posiedzenie mediacyjne wsplne ? spotkanie obu stron z mediatorem zmierzajce do zawarcia ugody

  4. zakoczenie sporu ? podpisanie ugody (skierowanie do zatwierdzenia przez sd)

Koszty mediacji:

stawki ustalane s indywidualnie na spotkaniu przedmediacyjnym i zale od wartoci przedmiotu sporu i czasu trwania mediacji

 

©2010 Centrum Zgody Wszystkie prawa zastrzezone