Czym jest mediacjaDefinicja mediacji


Mediacja to dialog skonfliktowanych osb majcy na celu trwae zakoczenie sporu przy pomocy bezstronnej osoby trzeciej ? mediatora.


Cechy charakterystyczne mediacji:Mediacja jest skuteczna ? okoo 80 % konfliktw, w ktrych strony wiadomie decyduj si na mediacj, zostaje zakoczonych ugod.


Mediacja jest dobrowolna ? wymaga zgody na ni osb pozostajcych w konflikcie na kadym jej etapie i zakada ich aktywno przy poszukiwaniu rozwiza sporu.


Mediacja jest szybka ? pozwala na wielokrotnie szybsze zakoczenie sporu ? w porwnaniu do procesu sdowego.


Mediacja jest satysfakcjonujca ? wynik mediacji w postaci ugody powinien zadowala wszystkie strony konfliktu.


Mediacja jest tania ? majc na uwadze szybko postpowania mediacyjnego oraz niskie koszty mediacji w porwnaniu do procesu sdowego.


Mediacja to zachowanie godnoci ? daje poczucie siy i wadzy nad swoim yciem, poprzez decyzje podejmowane podczas dialogu mediacyjnego.


Mediacja to wolno ? daje wybr co do czasu i sposobu rozwizania konfliktu oraz ksztatu wsplnie wypracowanego porozumienia.


Mediacja jest zdrowa ? oszczdza przeduonych cierpie, agodzi stres oraz powoduje ulg psychiczn dziki szybko, trwale i satysfakcjonujco zakoczonemu sporowi.


Mediacja to braterstwo ? uatwia zrozumienie czsto trudnej sytuacji, ogranicze i uwarunkowa drugiej strony konfliktu i wyjcie im naprzeciw.


Mediacja to odwaga ? poprzez wzicie odpowiedzialnoci za wynik rozmw i zakoczenie sporu w wyniku czsto zawieranego kompromisu.


Mediacja to proces tworzony przez uczestniczce w niej strony. To od nich zaley, w jaki sposb bdzie przebiegaa i to od ich otwartoci i gotowoci do ugody zaley jej wynik. Z tych powodw kada mediacja jest inna, niepowtarzalna.


Mediacja to wsplny wysiek, ktrego owoce s nie do przecenienia.

 


©2010 Centrum Zgody Wszystkie prawa zastrzezone