Centrum Zgody
Czym jest mediacjaDefinicja mediacji


Mediacja to dialog skonfliktowanych osb majcy na celu trwae zakoczenie sporu przy pomocy bezstronnej osoby trzeciej ? mediatora.


Cechy charakterystyczne mediacji:Mediacja jest skuteczna ? okoo 80 % konfliktw, w ktrych strony wiadomie decyduj si na mediacj, zostaje zakoczonych ugod.


Mediacja jest dobrowolna ? wymaga zgody na ni osb pozostajcych w konflikcie na kadym jej etapie i zakada ich aktywno przy poszukiwaniu rozwiza sporu.


Mediacja jest szybka ? pozwala na wielokrotnie szybsze zakoczenie sporu ? w porwnaniu do procesu sdowego.


Mediacja jest satysfakcjonujca ? wynik mediacji w postaci ugody powinien zadowala wszystkie strony konfliktu.


Mediacja jest tania ? majc na uwadze szybko postpowania mediacyjnego oraz niskie koszty mediacji w porwnaniu do procesu sdowego.


Mediacja to zachowanie godnoci ? daje poczucie siy i wadzy nad swoim yciem, poprzez decyzje podejmowane podczas dialogu mediacyjnego.


Mediacja to wolno ? daje wybr co do czasu i sposobu rozwizania konfliktu oraz ksztatu wsplnie wypracowanego porozumienia.


Mediacja jest zdrowa ? oszczdza przeduonych cierpie, agodzi stres oraz powoduje ulg psychiczn dziki szybko, trwale i satysfakcjonujco zakoczonemu sporowi.


Mediacja to braterstwo ? uatwia zrozumienie czsto trudnej sytuacji, ogranicze i uwarunkowa drugiej strony konfliktu i wyjcie im naprzeciw.


Mediacja to odwaga ? poprzez wzicie odpowiedzialnoci za wynik rozmw i zakoczenie sporu w wyniku czsto zawieranego kompromisu.


Mediacja to proces tworzony przez uczestniczce w niej strony. To od nich zaley, w jaki sposb bdzie przebiegaa i to od ich otwartoci i gotowoci do ugody zaley jej wynik. Z tych powodw kada mediacja jest inna, niepowtarzalna.


Mediacja to wsplny wysiek, ktrego owoce s nie do przecenienia.

 

MEDIACJE/PROJEKTY

Centrum Zgody powstao z myl o stworzeniu w Trjmiecie miejsca, w ktrym bdzie mona bez przeszkd, w sposb bezpieczny, spokojny i satysfakcjonujcy prowadzi rozmowy dotyczce kwestii trudnych i spornych. Ze wzgldu na fakt, e autorami zgody s sami zainteresowani, nie ograniczamy i nie narzucamy form dialogu, oraz sposobu rozwizywania konfliktw. Zachcamy do rozmw we wszystkich sprawach, w ktrych nastpuje rnica zda i wola osignicia porozumienia.

Mamy dowiadczenie w trudnych negocjacjach i rozmowach biznesowych - penimy rol osoby bezstronnej, prowadzcej i porzdkujcej rozmow.

Pomagamy w komunikacji interpersonalnej, okrelaniu potrzeb i interesw, poszukiwaniu alternatywnych rozwiza sporu i osiganiu ugody.

Przygotowujemy do rozmw i doradzamy jak poradzi sobie z sytuacjami konfliktowymi pomidzy pracownikami oraz kadr wyszego szczebla.

Specjalizujemy si w mediacjach gospodarczych, cywilnych i pracowniczych.

Bartosz Powiardowski - waciciel

Zachcamy do korzystania z mediacji zamiast drogi sdowej !

Zapraszamy do korzystania z naszych usug.

 

Najchtniej czytane

Polecamy na stronie

Jan Kochanowski ? Zgoda


(fragmenty)

Ja, Zgoda, ktra sporne planety sprawuj,
Ziemi, wod, wiatr, ogie w ywioach miarkuj,
Str rzeczypospolitych, zdrowie i obrona
Miast wszytkich - przyszam tu, chocia nie proszona(...)

Więcej …

©2010 Centrum Zgody Wszystkie prawa zastrzezone